Ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 και της υπ. αριθ. 6 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ