Μεταφορά πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με Ε.Ι.Χ

Σας ενημερώνουμε για τις βασικές αλλαγές στην μεταφορά πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με Ε.Ι.Χ,όπως αυτές προκύπτουν από την παράγραφο 1.3 του συνημμένου εγγράφου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ