Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ 3160/Β/28-11-2012 της Κ.Υ.Α για την δυνατότητα αναδιάρθρωσης των οφειλών τραπεζικών δανείων που έχουν πάρει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω του πρώην ΤΕΜΠΜΕ (ΝΥΝ ΕΤΕΑΝ Α.Ε ).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ