Νέα αγορανομική διάταξη σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ