Επικαιροποίηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι όσα ξενοδοχεία έλαβαν το σήμα “Health First” το 2020  θα πρέπει  εφόσον λειτουργούν  να λάβουν εκ νέου το σήμα Healthfirst, επικαιροποιώντας  το υγειονομικό πρωτόκολλό τους μέσα από την πλατφόρμα του Ξ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που  έχει επιφέρει η νέα  ΚΥΑ  και ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν το 2021.

Επίσης θα πρέπει να εκπαιδεύσουν εκ νέου το προσωπικό τους με βάση  το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο και να λάβουν υπεύθυνες δηλώσεις από  όλο το προσωπικό ότι εκπαιδεύθηκε, τις οποίες θα τηρούν στο αρχείο τους. Οι  εν λόγω υπεύθυνες  δηλώσεις είναι αναρτημένες στην ενότητα  « Πλάνο Εκπαίδευσης».