Αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά τον Ιούνιο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 47100 (ΦΕΚ Β’ 2975/6.07.2021) με τίτλο  «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ