Υποχρέωση κατάρτισης Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ

Επιτελώντας το καθήκον της συνεχούς ενημέρωσης των μελών μας που δεν έχουν μέχρι σήμερα  καταρτίσει  υγειονομικό πρωτόκολλο, σας αναφέρουμε ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού , αλλά και άλλες ελεγκτικές αρχές όπως η Αστυνομία, μας έχουν ζητήσει  λίστες των  ξενοδοχείων ανά περιφέρεια  που δεν έχουν προβεί σε κατάρτιση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, τις οποίες υποχρεούμαστε να αποστείλουμε.

Εφιστούμε επομένως την προσοχή σας  στην υποχρέωση   άμεσης  κατάρτισης του υγειονομικού πρωτοκόλλου εφόσον λειτουργείτε ή προτίθεστε να λειτουργήσετε   προς αποφυγή  κυρώσεων και άλλων δυσμενών συνεπειών, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΞΕΕ, services.grhotels.gr