Ενημέρωση για τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΕΔΕΜ

Αγαπητά μέλη,


Με προηγούμενες επιστολές μας, σας ενημερώναμε για τις ενέργειές μας εναντίον του
  Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΕΔΕΜ, η οποία εκπροσωπεί πλέον ένα μικρό μέρος του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ. Το ΞΕΕ αμφισβητεί το ύψος της αξιωμένης αμοιβής από την ΕΔΕΜ που ανερχόταν μέχρι το τέλος του 2022 στο 80% περίπου της  αμοιβής της ΑΕΠΙ . Η αμοιβή αυτή μειώθηκε μετά τις καταγγελίες μας στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και στο Υπουργείο Πολιτισμού , αυθαίρετα , στο 60% περίπου της αμοιβής της ΑΕΠΙ.

Δυστυχώς και παρά τις επανειλημμένες επιστολές μας, ούτε ο ΟΠΙ ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού,  στους οποίους έχουμε καταγγείλει τις πρακτικές της ΕΔΕΜ έχουν παρέμβει όπως οφείλουν  (άρθρο 46 ν. 4481/2017),  ενώ η ΕΔΕΜ  καθημερινά αξιώνει και εισπράττει υπέρογκες αμοιβές από εσάς τα μέλη μας, πολλά εκ των οποίων υποκύπτουν κάτω από την δαμόκλειο σπάθη της απειλής άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή το Επιμελητήριό μας δεν ευελπιστεί ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θα ευαρεστηθούν να τηρήσουν τον νόμο, έχουμε αποφασίσει την λήψη νέων μέτρων , για την υλοποίηση των οποίων θέλουμε την βοήθειά σας. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να μας αποστείλετε επιστολές που έχετε λάβει για πληρωμή από την ΕΔΕΜ ή και την τιμολόγηση της ΕΔΕΜ προς εσάς και ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, την τιμολόγηση που έχει κάνει για το ίδιο διάστημα στην επιχείρησή σας ο οργανισμός ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Η σύγκριση της αμοιβής που έχετε καταβάλει στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με την αμοιβή που αξιώνει η ΕΔΕΜ, είναι πολύ σημαντική για την στοιχειοθέτηση της επιχειρηματολογίας μας στις νομικές ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβούμε.