Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε   η Υ.Α. με αριθμ.5536/  (ΦΕΚ 3748/8.6.2023) με τίτλο «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ