Ενημέρωση για την πτώχευση του Thomas Cook Βρετανίας

Για τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο (πτήση μαζί με διαμονή) από Thomas Cook Group, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) εφαρμόζει ένα σύστημα χρηματοοικονομικής προστασίας για λογαριασμό της Air Travel Trust (ATT). Η ΑΤΤ αναζητά την συνεργασία των Ξενοδόχων, προκειμένου οι πελάτες του Thomas Cook Group να συνεχίσουν τις διακοπές τους χωρίς να τους ζητηθεί να πληρώσουν εκ νέου για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. Για όλους τους πελάτες του Thomas Cook Group με πλήρη ταξιδιωτικά πακέτα (πτήση μαζί με διαμονή), η ΑΤΤ θα καταβάλει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με την υφιστάμενη σύμβαση με το Thomas Cook Group) από την ημερομηνία άφιξης του πελάτη μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης.

Για πελάτες που αναχώρησαν πριν 23/09/2019 η τιμολόγηση θα πρέπει να γίνει στον Thomas Cook Group, και όχι στην ΑΤΤ.

Προκειμένου να λάβει ο ξενοδόχος τη συγκεκριμένη αποζημίωση θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

1) Συμπλήρωση της φόρμας που έχει σταλεί σε κάθε Ξενοδόχο από την CAA. Στην περίπτωση που δεν έχετε λάβει το έγγραφο αυτό, το οποίο έχει ένα μοναδικό κωδικό για κάθε Ξενοδοχείο, θα πρέπει να το ζητήσετε,αποστέλλοντας email στην ίδια τη CAA στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

MH-Ground@caa.co.uk

2) Αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας στη διεύθυνση: MH-Ground@caa.co.uk

3)Τιμολόγηση της ATT με στοιχεία:

Air Travel Trust, Civil Aviation Authority

11 Westferry Circus, London

E14 4 HD

4)Αποστολή του τιμολογίου στην ίδια διεύθυνση μέχρι τις 22/09/2020 συνοδευόμενο από αντίγραφο του συμβολαίου μεταξύ του Ξενοδοχείου και του Thomas Cook UK,καθώς επίσης και της επισυναπτόμενης φόρμας που έχει σταλεί στον κάθε Ξενοδόχο.

Από τη στιγμή που θα λάβει η ΑΤΤ το τιμολόγιο θα το εξοφλήσει εντός 40 ημερών.

Η πληρωμή θα γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Για να μπορέσει η ΑΤΤ να πραγματοποιήσει την εξόφληση οφείλει ο Ξενοδόχος να επισυνάψει στο τιμολόγιο τα πλήρη τραπεζικά στοιχεία της επιχείρησης (ΙΒΑΝ, όνομα τράπεζας, αριθμός λογαριασμού, δικαιούχος κλπ).

Σημειώνεται τέλος ότι η ΑΤΤ δεν θα αποζημιώσει τους Ξενοδόχους για τα κάτωθι:
α) Προηγούμενα πακέτα διακοπών πελατών που έχουν αναχωρήσει μέχρι και τις 23/09/2019.

β)Δεσμευμένα δωμάτια στα οποία δεν πραγματοποιήθηκε τελικά διαμονή.

γ)Επιπρόσθετες παροχές που δεν αναφέρονται στη σύμβαση.

δ)Κρατήσεις για τις οποίες ο Thomas Cook έχει ήδη εξοφλήσει τον Ξενοδόχος.

ε)Κρατήσεις του Thomas Cook με ημερομηνία άφιξης μετά τις 24/09/2019

στ)Πελάτες οι οποίοι είχαν κλείσει μεμονωμένα πακέτα διαμονής, χωρίς αερομεταφορά.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ οι διαμένοντες στο Ξενοδοχείο προστατεύονται από την ΑΒΤΑ (https://www.abta.com/) από την ημερομηνία της πτώχευσης (23.09.2019) και μετά. Πελάτες οι οποίοι δεν έχουν πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο, αλλά έχουν αγοράσει από τον Thomas Cook μόνο τη διαμονή τους, οφείλουν να καταβάλλουν οι ίδιοι τα έξοδα της διαμονής τους και να κρατήσουν όλες τις αποδείξεις,προκειμένου να τις αποστείλουν στην ΑΒΤΑ με την επιστροφή τους, ώστε να αποζημιωθούν οι ίδιοι απευθείας από την ΑΒΤΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Η Υπηρεσία αφερεγγυότητας του Βρετανικού Υπουργείου Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής ανακοίνωσε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν οι εν θέματι εντολές εκκαθάρισης κατά της εταιρείας Thomas Cook Group plc και των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου. Tο αρμόδιο βρετανικό δικαστήριο όρισε τον εκκαθαριστή (Officialreceiver – OR) καθώς και δύο ειδικούς διαχειριστές-βοηθούς του εκκαθαριστή,από την εταιρεία Alix Partners όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείε ςκαι τους τουριστικούς πράκτορες και από την εταιρεία KPMG LLP για τις εταιρείες λιανικών πωλήσεων και της συντήρησης των αεροσκαφών. Ο διορισμός του εκκαθαριστή (OR) πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση των διευθυντών του Thomas Cook να θέσουν την εταιρεία υπό αναγκαστική εκκαθάριση. Η αρμόδια Υπουργός κα Andrea Leadsom με επιστολή της ζήτησε από τον εκκαθαριστή να ερευνήσει όχι μόνο την διαγωγή των διευθυντών αμέσως πριν και μετά την εκκαθάριση, αλλά και το εάν οποιαδήποτε πράξη τους έχει προκαλέσει ζημία στους πιστωτές και τα συνταξιοδοτικά σχήματα.

Δίδονται αναλυτικές οδηγίες προς τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους πιστωτές και τους μετόχους πως πρέπει να δράσουν και να κινηθούν (https://www.gov.uk/government/news/thomas-cook-information-for-customers-employees-creditors-and-shareholders )

Οι πιστωτές:

1. Θα πρέπει να εγγραφούν στην διαδικασία εκκαθάρισης – ρευστοποίησης (https://www.gov.uk/government/publications/claim-money-back-from-a-bankrupt-person-or-company-in-compulsory-liquidation-guidance-for-creditors )

2. Για την εγγραφή χρειάζεται να συμπληρώσουν την φόρμα απόδειξης του χρέους (https://www.gov.uk/government/publications/rule-144-proof-of-debt-general-form). Οι μεν αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει να την υποβάλουν στον διαχειριστή της AlixPartners (https://www.tcuk-information.co.uk/) , οι δε εταιρείες λιανικών πωλήσεων και συντήρησης αεροσκαφών στον διαχειριστή της KPMG LLP (https://www.insolvency-kpmg.co.uk/case+KPMG+TJ92262037.html )

3. Μόλις οι διαχειριστές παραλάβουν την φόρμα απόδειξης χρέους θα εγγράψουν τους ενδιαφερόμενους στην λίστα πιστωτών και θα τους συμπεριλάβουν στον κατάλογο αποδεκτών μελλοντικής αλληλογραφίας επί της υπόθεσης.

4.Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών ερευνών, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν έως και 12 εβδομάδες, συνήθως αποστέλλονται αναφορές στους πιστωτές, οι οποίες περιλαμβάνουν (https://www.gov.uk/government/publications/claim-money-back-from-a-bankrupt-person-or-company-in-compulsory-liquidation-guidance-for-creditors/if-an-insolvent-company-or-bankrupt-person-owes-you-money )

– πότε συντελέστηκε η πτώχευση ή η αφερεγγυότητα,

– ποια περιουσιακά στοιχεία έχει το πρόσωπο ή η εταιρεία,

– ποιες υποχρεώσεις ή χρέη έχει η εταιρεία,

– τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες η εταιρεία οδηγήθηκε στην αφερεγγυότητα, εάν είναι γνωστές,

– εάν εκτιμάται ότι θα υπάρξουν χρήματα, τα οποία μπορούν να καταβληθούν στους πιστωτές.

5. Οι πιστωτές μπορούν να γνωρίσουν την σειρά με την οποία θα διανεμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας διαβάζοντας τις σχετικές οδηγίες https://www.gov.uk/government/publications/claim-money-back-from-a-bankrupt-person-or-company-in-compulsory-liquidation-guidance-for-creditors/if-an-insolvent-company-or-bankrupt-person-owes-you-money

και

https://www.gov.uk/government/publications/claim-money-back-from-a-bankrupt-person-or-company-in-compulsory-liquidation-guidance-for-creditors/claim-money-back-from-a-bankrupt-person-or-company-in-compulsory-liquidation-guidance-for-creditors 

6. O αρχικός εκκαθαριστής (Official Receiver – OR) μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια Υπουργό να διορίσει ένα σύνδικο πτώχευσης ως θεματοφύλακα (trustee, στην περίπτωση πτώχευσης) ή ένα νέο εκκαθαριστή (liquidator, στην περίπτωση αφερεγγυότητας)στη θέση του εάν το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις περιστάσεις.

7. Ο πιστωτής εάν ορίσει ένα δικό του σύνδικο πτώχευσης να ασχοληθεί με τα περιουσιακά στοιχεία της εν θέματι εταιρείας, μπορεί να ζητήσει μία συνάντηση με τον εκκαθαριστή αλλά σ΄ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει ο πιστωτής να κατέχει το 50%της αξίας των χρεών ή να έχει την υποστήριξη άλλων πιστωτών που όλοι μαζί θα κατέχουν το 50%.

8. Ο αρχικός εκκαθαριστής (OR) θα πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία να διορίσει ένα νέο εκκαθαριστή εάν οι πιστωτές κατέχουν περισσότερο από το 25% της αξίας των χρεών. Η φύση της διαδικασίας αυτής θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις. Ο νέος εκκαθαριστής θα πρέπει να έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πιστωτών.

9. Όλοι οι νέοι διορισμοί και κάθε νέα μεταβολή κοινοποιούνται σε όλους τους πιστωτές. Αυτό μπορεί να γίνει και με ανακοινώσεις στον τύπο εθνικής ή και τοπικής εμβέλειας ή και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας του εκκαθαριστή.

10. Οι ακάλυπτοι πιστωτές (unsecured creditors) δεν μπορούν να αναλάβουν δράση κατά της πτώχευσης της εταιρείας μετά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής για την εκκαθάριση χωρίς τη συγκατάθεση του δικαστηρίου. Αφού λάβουν την συγκατάθεση , πρέπει να υποβάλουν οποιαδήποτε αξίωση στον θεματοφύλακα ή στον εκκαθαριστή.