Ενημέρωση για την πτώχευση του Thomas Cook Βελγίου

Για τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο (είτε πτήση μαζί με διαμονή είτε μόνο διαμονή) από τον Thomas Cook Belgium, τo Βελγικό Ταμείο Εγγυήσεων Ταξιδιών -TFG-(https://www.gfg.be/en/)που αποτελεί το Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα του Thomas Cook Belgium θα καταβάλει στους ξενοδόχους τα αντίστοιχα ποσά από την ημερομηνία της αφερεγγυότητας (24/09/2019) και μέχρι την προγραμματισμένη αναχώρηση των πελατών της. Η καταβολή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το αρχικό συμβόλαιο που έχει συναφθεί με την Thomas Cook Belgium.

Για τις διαμονές που αφορούν το διάστημα μέχρι και 23/09/2019 η τιμολόγηση θα πρέπει να γίνει στον Thomas Cook Belgium.

Προκειμένου να λάβει ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου αποζημίωση για τις διαμονές από 24/09/2019 και έπειτα θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
1) Συμπλήρωση της φόρμας αυτής (Δείτε συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας)

2) Αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας στη διεύθυνση: mdv@gfg.be

3) Τιμολόγηση της TFG με στοιχεία:

TRAVEL GUARANTEE FUND

Avenue de la Metrologie 8

1130 BRUXELLES

BELGIUM

4) Αποστολή του τιμολογίου στην ίδια διεύθυνση μέχρι τις 24/09/2020συνοδευόμενο από αντίγραφο του συμβολαίου μεταξύ του Ξενοδοχείου και της Thomas Cook Βελγίου ,καθώς και της επισυναπτόμενης στο email που έλαβε ο Ξενοδόχος από την TGF φόρμας.

Από τη στιγμή που θα λάβει η TFG το τιμολόγιο θα το εξοφλήσει εντός 40 ημερών.

Η πληρωμή θα γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Για να μπορέσει η TFG να πραγματοποιήσει την εξόφληση οφείλει ο Ξενοδόχος να επισυνάψει στο τιμολόγιο τα πλήρη τραπεζικά στοιχεία της επιχείρησης (ΙΒΑΝ, όνομα τράπεζας, αριθμός λογαριασμού, δικαιούχος κλπ)..

Σημειώνεται τέλος ότι η TGF δεν θα αποζημιώσει τους Ξενοδόχους για τα κάτωθι:
α) Προηγούμενα πακέτα διακοπών πελατών που έχουν αναχωρήσει μέχρι και τις 23/09/2019.

β)Δεσμευμένα δωμάτια στα οποία δεν πραγματοποιήθηκε τελικά διαμονή.

γ)Επιπρόσθετες παροχές που δεν αναφέρονται στη σύμβαση.

δ)Κρατήσεις για τις οποίες η Thomas Cook έχει ήδη εξοφλήσει τον Ξενοδόχος.

ε)Κρατήσεις της Thomas Cook με ημερομηνία άφιξης μετά τις 24/09/2019.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ