Ενημέρωση για προσκλήσεις προγραμμάτων χρηματοδότησης

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του Helpdesk του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπάρχει αναρτημένη συνεχώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση για ανοικτές και επικείμενες προσκλήσεις προγραμμάτων ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης που μπορούν να στηρίξουν τις επενδυτικές σας δράσεις.

Μεταξύ αυτών, επισημαίνουμε τις παρακάτω ανοικτές προσκλήσεις για επιχορηγήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον:

  • Πρόσκληση του Προγράμματος για την Ενιαία Αγορά, για την «Ψηφιοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων στον Νομό Ηρακλείου και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών», με καταληκτική ημερομηνία στη 01.09.2022. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.
  • Πρόσκληση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τη «Στήριξη της καινοτομίας και την ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων», με καταληκτική ημερομηνία στις 11.09.2022. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.
  • Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ για τη «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» (Β’ κύκλος), με καταληκτική ημερομηνία στις 29.10.2022. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία Helpdesk, λειτουργεί ως μια σταθερή δομή διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.  Στην σελίδα  «Υποβολή Ερώτησης», μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς το ερώτημά σας, σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις μιας πρόσκλησης. Οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου από την ΕΥ θα παραλάβουν το ερώτημά σας και θα σας απαντήσουν γραπτώς εντός 48 ωρών, παρέχοντάς σας υπηρεσίες προκαταρκτικής συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.