Οδηγίες για την legionella

Σας ενημερώνουμε για  τη λήψη μέτρων με σκοπό  την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης με legionella. Εφιστάται η προσοχή  ειδικά για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας που διέκοψαν τη λειτουργίας  τους. Η ενημέρωση περιλαμβάνει γενικές οδηγίες του ECDC (  Ευρωπαϊκό Κέντρο  Πρόληψης  Ελέγχου Νοσημάτων) από το site του ΕΟΔΥ, καθώς και πιο  συγκεκριμένες οδηγίες με ευγενική παραχώρηση από την εταιρεία  «Αναλυτικά  Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.»

 

Οι πληροφορίες  που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές  και προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την αντιμετώπιση της Νόσου των Λεγεωνάριων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές  και εξειδικευμένους  επαγγελματίες για αναλυτικές οδηγίες και για την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το ΞΕΕ δεν αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει  ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα της χρήσης, κατάχρησης, μη διαθεσιμότητας ή εμπιστοσύνης στις πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιέχονται στην παρούσα ενημέρωση.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ