Παράταση πιστοποιητικού πυρασφάλειας και ηλεκτρονική πλατφόρμα επιστρεπτέας προκαταβολής

Σας ενημερώνουμε για :

  1. Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για την παράταση ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας μέχρι 30.6.2020
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υλοποίηση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του COVID-19 ( ΦΕΚ Β’1135/2.04.2020)

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ