Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083 (ΦΕΚ Β’3367/ 30.6.2022)  και  τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ