Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 14/5 έως 24/5/2021

Σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 και τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου2021 και ώρα 6:00».

Εφιστούμε την προσοχή σας:

  • Στο σημείο με Α/Α 16 σελίδα 22501 της ΚΥΑ , όπου αναφέρεται στην εστίαση στους εξωτερικούς   και   στους  εσωτερικούς χώρους   των ξενοδοχείων.
  • Στα σημεία με Α/Α 34 και 35 σελίδα 22515 και επ. της ΚΥΑ , τα οποία αναφέρονται σε υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών, μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών, σε υπηρεσίες  εστίασης και παροχής ποτών σε ενιαίο χώρο με την παραλία
  • Το παράρτημα 14 σελίδα 22579 της ΚΥΑ , που αναφέρεται στη διεξαγωγή υβριδικών επιστημονικών, επαγγελματικών και λοιπών συνεδρίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ