Αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά τον Μάϊο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2012/14.05.2021 η ΚΥΑ με Αριθμ. 28631  και τίτλο «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ