Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και 20 Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 (ΦΕΚ Β’ 5816/11.12.2021)   και θέμα  « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από  τη Δευτέρα  13 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ