Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ξ.Ε.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ.

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ξ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ