Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και Τροποποίηση ΚΥΑ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Αγαπητά μέλη σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις  ΦΕΚ Β’ 4752/27.10.2020:

  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020.
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ