Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Αγαπητά μέλη,

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε την εγκύκλιο με Αρ. πρωτ. 35814/11.06.2024 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ