Δωμάτια καραντίνας

Σας ενημερώνουμε για την 2η τροποποίηση της ΚΥΑ για το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο για τις τουριστικές επιχειρήσεις (Απόφαση με αριθμ.9418/ ΦΕΚ Β’ 2498/23.06.2020).

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η ύπαρξη δωματίων  καραντίνας  σε κάθε κατάλυμα ανάλογα με τη δυναμικότητα μέχρι να οριστεί στην οικεία περιφερειακή ενότητα ή νησί κατάλυμα καραντίνας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ