Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων λόγω πτώχευσης του Thomas Cook

Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας και λαμβανομένων υπόψη των συμβάσεων συνεργασίας που είχε συνάψει το βρετανικό tour operator «Thomas Cook» με πολλές ημεδαπές τουριστικές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επί πιστώσει προς το υπόψη πρακτορείο, τη στέρηση της δυνατότητας στις ημεδαπές επιχειρήσεις σχηματισμού προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το σύνολο των οφειλών αυτού εντός του έτους 2019 και την πρόκληση μεγάλου ύψους ζημιών στην ελληνική τουριστική αγορά από το οριστικό αυτό γεγονός, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για τις επισφαλείς απαιτήσεις των τουριστικών ημεδαπών επιχειρήσεων μέσα στο φορολογικό έτος 2019 λόγω της πτώχευσης του εν λόγω βρετανικού πρακτορείου θα έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1170/2015 εγκύκλιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ