Δυναμικό Κάμπινγκ Ελλάδας 2013 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή των κάμπινγκ ανά κατηγορία και Περιφέρεια σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ