Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 1989 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 1989 ανά κατηγορία και Περιφέρεια σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ