Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την επανένταξη στις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η Εγκύκλιος με αριθμ. Ε2198/11.12.2020 με θέμα  «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις  ρυθμίσεις οφειλών  του άρθρου 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ