Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης και τη νόμιμη απουσία εργαζομένου λόγω νόσησης από COVID-19

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 (ΦΕΚ Β’ 3/ 4.01.2022)  και τίτλο  «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ