Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή υπολογισμού αμοιβής Πνευματικών Δικαιωμάτων για τον Ο.Σ.Δ. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες, προκειμένου να εξομαλυνθεί το απρόβλεπτο και ενίοτε άδικο καθεστώς, που διέπει το περιβάλλον των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τα ξενοδοχεία της χώρας.

Πάγια θέση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου είναι ότι αναγνωρίζει την κρισιμότητα των δικαιωμάτων αυτών. Θα πρέπει όμως να ομαδοποιηθούν τουλάχιστον ως προς την είσπραξή τους, έτσι ώστε ο ξενοδόχος να μην χρειάζεται να ερευνά και να γνωρίζει όλες τις  διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ των ποικίλλων δικαιωμάτων και κυρίως το πλήθος  των οργανισμών, που τα διεκδικούν με τις διάφορες εκπροσωπήσεις, συγκροτώντας εν πολλοίς ένα ομιχλώδες τοπίο.

Πιστοί στην προσπάθεια ετών, ξεκινήσαμε μια διαδικασία πριν από 18 μήνες συζήτησης με όλους τους φορείς εκπροσώπησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Μετά από πάρα πολλές και επίπονες  συναντήσεις έχουμε επιτέλους κάποιες εξελίξεις,  οι οποίες θα οδηγήσουνε σε μία πολύ καλύτερη και δικαιότερη λειτουργία του συστήματος αυτού.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο έχει δημιουργήσει και έχει προτείνει  στους οργανισμούς να υπάρχει μία πλατφόρμα υπολογισμού των αμοιβών όλων των οργανισμών μέσα στην ίδια εφαρμογή του ΞΕΕ, προκειμένου να αρθεί η όποια αμφισβήτηση  ή υποκειμενική κρίση ως προς τον τρόπο και τα ποσά χρέωσης που  αξιώνουν οι διάφοροι οργανισμοί. Η πλατφόρμα αυτή είναι ήδη σε λειτουργία και έχει ως σκοπό να μπορεί ο ξενοδόχος μόνος του να γνωρίζει τις χρεώσεις, τις οποίες είναι υποχρεωμένος να καταβάλει βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Ν.2121/93 και Ν.4481/2017).

Σκοπός είναι σε βάθος χρόνου να πετύχουμε συμφωνίες με όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και όπως προανέφερα έχουνε πραγματοποιηθεί συναντήσεις με κάθε ένα από τους οργανισμούς και είμαστε σε συζητήσεις με την μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών.

Η εταιρεία Αυτοδιαχείριση είναι η πρώτη με την οποία καταλήξαμε στις διαπραγματεύσεις και υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω   ότι έχουνε εξομαλυνθεί κατά πολύ οι χρεώσεις,  λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, την πολύ ιδιαίτερη χρονιά την οποία διανύουμε, καθώς και αστοχίες του παρελθόντος στον τρόπο χρέωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την παύση λειτουργίας της ΑΕΠΙ, τότε δημιουργήθηκαν 2 οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και η ΕΥΕΔ (νυν ΕΔΕΜ), οι οποίοι διεκδικούσαν χωριστά ο κάθε ένας το 80% του αμοιβολογίου της ΑΕΠΙ, με αποτέλεσμα το συνολικό αμοιβολόγιο τους να διαμορφωθεί περίπου στο 160% της ΑΕΠΙ. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου το ΞΕΕ προχώρησε σε εξώδικα προς τους εν λόγω φορείς και το Υπουργείο Πολιτισμού, καταγγέλλοντας τα αμοιβολόγια.

Το πρώτο ορόσημο της συμφωνίας με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι πως η βάση συζήτησης δεν ήταν το άθροισμα των αμοιβολογίων των δύο οργανισμών, αλλά η χρέωση της ΑΕΠΙ. Αυτό αμέσως σημαίνει ήδη μία αρκετά μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τα σημερινά δημοσιευμένα αμοιβολόγια, τάξης μεγέθους 35 με 40%.

Επί του αμοιβολογίου της ΑΕΠΙ συμφωνήθηκε να υπάρξει μία προσαύξηση 8%, που αντιστοιχεί στην αξία του ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, όπου κατά το έτος 2017 δεν λάμβανε καμία αμοιβή και επίσης διαπραγματευθήκαμε σε αυτό το αμοιβολόγιο μία πάγια έκπτωση 15%. Άρα, η βάση συζήτησης διαμορφώνεται στο 92% της αμοιβής που λάμβανε η ΑΕΠΙ.

  • Εγγύηση ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επειδή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΕΔΕΜ ερίζουν ως προς το ποσοστό που καλύπτει ο κάθε ένας από αυτούς τους οργανισμούς στο συνολικό ρεπερτόριο , η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δεσμεύθηκε και μας εγγυήθηκε ότι σε περίπτωση που τα μέλη μας υποχρεωθούν να καταβάλουν αμοιβή που  υπερβαίνει  το 92% του τιμολογίου της ΑΕΠΙ ,τότε αυτή θα αναμορφώσει την αμοιβή της προς τα κάτω , ώστε να μην ξεπερνάει το συγκεκριμένο  πνευματικό δικαίωμα το 92% της ΑΕΠΙ . Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε εκ των προτέρων μέσα από αυτή την εγγύηση πόσο είναι το maximum που πρέπει να πληρώσει ένα ξενοδοχείο για το πνευματικό δικαίωμα στον ήχο.

  • Για το έτος 2020

Εξυπακούεται ότι κατά το διάστημα που τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά δεν καταβάλουν αμοιβή. Για όσους μήνες λειτούργησαν τα ξενοδοχεία η αμοιβή μειώνεται επιπλέον κατά 30%, με 50% καταβολή της αμοιβής έως 31/12/2020 και το υπόλοιπο 50% μέχρι 30/5/2021.

Σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία που λειτούργησαν μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2020 η καταβολή αμοιβής θα γίνει έως 30/5/2021.

Για την περίπτωση των ξενοδοχείων που λειτούργησαν κατ’ εξαίρεση  ως ξενοδοχεία αναφοράς με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού επίσης εξασφαλίστηκε να μην πληρώσουν κατά το διάστημα αυτό την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

  • Για το έτος 2021

Θα παρέχεται έκπτωση 15% αντί 30% που παρέχεται για το 2020.

  • Για τα έτη 2018 και 2019

Για όσους είχανε πληρώσει το 2018 και 2019 παρέχεται επιπλέον έκπτωση για το 2021 της τάξεως 5%, δηλαδή συνολικά η έκπτωση γίνεται 20% αντί για 15% από το 2021.

Και στο εξής για όσους δεν είχανε πληρώσει το 2018 και το 2019 θα παρέχεται έκπτωση 15% επί του αμοιβολογίου και δεν θα έχει καμία αξίωση η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για το χρόνο πριν το 2018.

Η τιμολόγηση για τα συγκεκριμένα έτη θα γίνεται έως και 31/12/2020, με την καταβολή του ΦΠΑ εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

Για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας η καταβολή της οφειλής θα είναι 50% έως 31/8/2021 και το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί έως 30/10/2021, ενώ τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας θα καταβάλουν το σύνολο μέχρι 30/10/2021

Όλες οι παραπάνω εκπτώσεις τελούν υπό προϋποθέσεις συνέπειας όσον αφορά στο χρόνο καταβολής.

Θα παρατηρήσετε πως επιπλέον των εκπτώσεων έχουν προβλεφθεί και τμηματικές καταβολές, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και οι αντικειμενικές δυσκολίες πληρωμής της φετινής χρονιάς.

  • Σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους

Τα ξενοδοχεία απαλλάσσονται για εκπομπή μουσικής από κεντρική πηγή ήχου σε βοηθητικούς χώρους, όπως το lobby, διάδρομοι, ασανσέρ

  • Οι κοινόχρηστοι χώροι που λειτουργούν ως καφέ, εστιατόριο, αίθουσα πρωινού, γυμναστήριο, spa, pool bar και λοιποί χώροι που η μουσική γίνεται με μηχανικά μέσα καταβάλλεται αμοιβή ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου ανεξάρτητα από την επιφάνεια των χώρων, ώστε να μην υφίσταται διαμάχη σχετικά με την έκταση του χώρου.
  • Παύει η αυθαίρετη χρέωση των κοινοχρήστων χώρων που η μουσική συνιστά απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας τους ή παρέχεται ζωντανή μουσική και καθορίζονται με την συμφωνία εξορθολογισμένες αμοιβές.
  • Οι ξενοδόχοι των νήσων Λέρου-Λέσβου-Σάμου-Χίου, που έχουν πληγεί εδώ και χρόνια από το μεταναστευτικό, δεν θα χρεώνονται για τους κοινόχρηστους χώρους τους
  • Δημιουργείται ο θεσμός της μεσολάβησης με τη σύσταση κοινής Επιτροπής ΞΕΕ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για την επιτόπια διευθέτηση διαφορών

Το ΞΕΕ έχει διαμορφώσει ειδική πλατφόρμα προσδιορισμού των αμοιβών των ξενοδοχείων προς τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», προκειμένου να διευκολύνει την καταβολή των αμοιβών με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας ΞΕΕ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, που υπογράφθηκε στις 5/8/2020.

Κάθε ξενοδοχείο εισέρχεται με τους κωδικούς του στην ειδική πλατφόρμα του ΞΕΕ, όπου συμπληρώνονται αυτόματα μια σειρά από απαραίτητα στοιχεία (τίτλος, κατηγορία αστέρων, δυναμικότητα, χρόνος λειτουργίας, δ/νση και υπεύθυνος).

Θα σας ζητηθεί από το σύστημα να συμπληρώσετε στοιχεία που δεν διαθέτει, όπως οι μήνες λειτουργίας του ξενοδοχείου σας το 2020, οι κοινόχρηστοι χώροι με χρήση μουσικής ανάλογα με τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του ξενοδοχείου σας και αν καταβάλατε αμοιβές για το 2019 και 2018.

Αφού συμπληρώσετε τα εν λόγω στοιχεία, γίνεται αυτόματος υπολογισμός των αμοιβών για κάθε ξενοδοχείο για τα δωμάτια και για τους κοινόχρηστους χώρους για το 2020, καθώς και για τα έτη 2019 και 2018 εφόσον δεν έχετε καταβάλει τις αντίστοιχες αμοιβές.

Σας παρέχεται η δυνατότητα, η παραγόμενη φόρμα με τα συνολικά ποσά που οφείλει το ξενοδοχείο σας να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΟΣΔ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», ο οποίος θα σας στέλνει ηλεκτρονικά το σχετικό τιμολόγιο πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε την αποστολή της φόρμας στον ΟΣΔ, θα έχετε τη φόρμα μόνο για δική σας χρήση.

Αν όμως έχετε λάβει επιστολή οφειλής από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και συμφωνείτε με το ποσό, η πλατφόρμα σας  παρέχει την επιλογή  να ενημερώσετε  σχετικά την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, συμπληρώνοντας τον κωδικό αριθμό της επιστολής

Σας θυμίζουμε πως το πνευματικό δικαίωμα προστατεύεται με ποινική δίωξη και δύναται η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ να διερευνήσει την ακρίβεια των δηλωθέντων με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  

 

Αγαπητέ συνάδελφε,

Η παρούσα συμφωνία, η οποία επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΞΕΕ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τον εξορθολογισμό του ποσού και του τρόπου είσπραξης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΞΕΕ https://services.grhotels.gr, θα βρείτε στο menu “Πνευματικά Δικαιώματα”, την εφαρμογή, προκειμένου να υπολογίσετε τις χρεώσεις του ξενοδοχείου σας για τον Ο.Σ.Δ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΞΕΕ στο email:  grhotels@grhotels.gr

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε.