Συστάσεις προς ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό

Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας και με σκοπό ναστηρίξει και να καθοδηγήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες που πιθανόναντιμετωπίσουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ως προς τη λήψη μέτρην για τηναποφυγή περαιτέρω μετάδοσης εντός του ξενοδοχείου, ο Εθνικός ΟργανισμόςΔημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερώνει για τα παρακάτω:

Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνές οι γαστρεντερίτιδες ιδιαίτερα σεάτομα που ταξιδεύουν και αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον. Πολλοίδιαφορετικοί μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα, δηλαδήδιάρροια, ναυτία, εμέτους, κοιλιακό άλγος, πιθανόν και πυρετό.

Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί α) με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμουή νερού, β) από άτομο σε άτομο, γ) μέσω σταγονιδίων που απελευθερώνονται κατάτον έμετο και δ) μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία είναι συχνό φαινόμενο.Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μολυνθούν εντός ή εκτός του χώρου του ξενοδοχείουκαι να εμφανίσουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ή ακόμα και να έρθουν από τη χώραπροέλευσής τους ή από προηγούμενο προορισμό τους με συμπτώματα.

Όπως έχει φανεί στο παρελθόν, σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιου είδουςσυμβάντα, ενώ θα μπορούσαν να περιοριστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, πήραναδικαιολόγητα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους ενοίκους όσοκαι στο προσωπικό των ξενοδοχείων. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στηνυψηλή μεταδοτικότητα των ιών που προκαλούν γαστρεντερίτιδα καθώς και στηνκαθυστερημένη λήψη μέτρων στα καταλύματα.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, συστήνεται ηάμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τον Εθνικό ΟργανισμόΔημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) στα τηλέφωνα 2108899007,-061,-064,-065 (ήστο 2105212054 μετά τις 17:00 και τα Σαββατοκύριακα), έτσι ώστε να ληφθεί όλη ηαπαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης και τηλήψη μέτρων πρόληψης περαιτέρω μετάδοσης του νοσήματος.

Μέτρα αντιμετώπισηςεμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Ακολουθούν κάποιες βασικές συστάσεις για άμεσες ενέργειες που πρέπει νακάνουν οι υπεύθυνοι ξενοδοχείων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτωνγαστρεντερίτιδας:

 1. Ενημέρωση του ΕΟΔΥ και της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
 2. Ανεύρεση όλων των ενοίκων ή/και του προσωπικού του ξενοδοχείου που έχουνδιάρροια, έμετο ή ναυτία, σε συνεργασία με τον ιατρό του ξενοδοχείου, ανυπάρχει. Παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου σε καθημερινή βάση.Καθημερινή καταγραφή των νέων κρουσμάτων τόσο μεταξύ ενοίκων όσο και μεταξύ τωνεργαζομένων σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο.
 3. Παραπομπή των ασθενών για εκτίμηση της κλινικής τους εικόνας καιπεραιτέρω αντιμετώπιση από τον γιατρό του ξενοδοχείου ή την πλησιέστερη μονάδαυγείας. Η λήψη κλινικών δειγμάτων (κοπράνων ή εμεσμάτων) για τον προσδιορισμότου υπεύθυνου για τη συρροή μικροοργανισμού είναι απαραίτητη.
 4. Σύσταση για α) παραμονή των ενοίκων με γαστρεντερίτιδα στο δωμάτιό τουςγια όσο διαρκούν τα συμπτώματα, β) σίτιση εντός των δωματίων και όχι στηντραπεζαρία και γ) αποφυγή χρήσης της πισίνας. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει ναδιατηρούνται έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων.
 5. Ενημέρωση των ενοίκων για την αξία της τήρησης των μέτρων υγιεινής καιτο επιμελές πλύσιμο των χεριών. Διανομή οδηγιών για το σωστό πλύσιμο τωνχεριών. Ανάρτηση των οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στουςκοινόχρηστους χώρους. Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενουςπριν το σερβίρισμα σε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για τοσερβίρισμα οι ένοικοι).
 6. Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνωνυγιεινής, ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας καιτης σχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλωντων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.
 7. Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων θαπρέπει σε περίπτωση που εκδηλώσουν συμπτώματα να απομακρύνονται από τακαθήκοντά τους για όσο διάστημα αυτά διαρκούν και για τουλάχιστον 48 ώρες μετάτην αποδρομή τους. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται λήψη κλινικών δειγμάτων γιαεργαστηριακό έλεγχο από όλους τους εργαζόμενους είτε εμφανίζουν συμπτώματα είτεόχι (με το συντονισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).
 8. Απολύμανση κοινόχρηστων χώρων και μέτρα εξυγίανσης του νερού τωνκολυμβητικών δεξαμενών (αν χρειαστεί διακοπή χρήσης της πισίνας)
 9. Ο προσεκτικός καθαρισμός των δωματίων όπου φιλοξενούνται υγιείς ένοικοιπρέπει να προηγείται του καθαρισμού των δωματίων και των λοιπών χώρων όπουέχουν φιλοξενηθεί ασθενείς.
 10. Η καθαριότητα και η απολύμανση των δωματίων που διαμένουν οι ασθενείςθα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας από το προσωπικόκαθαριότητας, το οποίο πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την αποφυγή μόλυνσηςκατά την καθαριότητα των χώρων.
 11. Τα σεντόνια, οι πετσέτες και τα λοιπά κλινοσκεπάσματα από τα δωμάτιατων ενοίκων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας πρέπει να διαχειρίζονται μειδιαίτερη προσοχή: μεταφορά με ξεχωριστές σακούλες και πλύσιμο σε ξεχωριστάπλυντήρια σε υψηλή θερμοκρασία (>75 οC). Συστήνεται οι σακούλες να είναιυδατοδιαλυτές και να τοποθετούνται με τον ιματισμό μέσα στα πλυντήρια. Θαπρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά αμαξίδια για τη μεταφορά του καθαρού καιτου ακάθαρτου ιματισμού και ο χειρισμός του καθαρού ιματισμού να γίνεται μεδιαφορετικά γάντια από τον χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού και τωναπορριμμάτων.

Μέτρα πρόληψης εμφάνισηςκρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ένα ξενοδοχείο είναι έναφαινόμενο που μπορεί να προληφθεί. Ακολουθούν κάποια βασικά μέτρα πρόληψης πουπρέπει να ακολουθούνται είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν κρούσματαγαστρεντερίτιδας στο ξενοδοχείο.

– Τοποθέτηση σαπουνιού/αντισηπτικού στις τουαλέτες και άλλους κοινόχρηστουςχώρους

– Διανομή οδηγιών στο προσωπικό για το σωστό πλύσιμο των χεριών. Ανάρτησητων οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στους κοινόχρηστους χώρους.

– Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής,ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας και τηςσχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλων τωνεπιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

– Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενους πριν το σερβίρισμασε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για το σερβίρισμα οι ένοικοι).

 Τέλος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατηρείται καθημερινά και για 3τουλάχιστον ημέρες, μικρή ποσότητα από τα τρόφιμα που προσφέρονται στους ενοίκους,έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας να υπάρχει ηδυνατότητα του εργαστηριακού τους ελέγχου.

 Η τήρηση των βασικών αρχών του ορθού χειρισμού των τροφίμων (προετοιμασία,συντήρηση, κτλ.) είναι απαραίτητη για αυτό και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονταιστον χειρισμό τροφίμων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ