Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3943/31-3-11 "ΦΕΚ 66Α'" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ