Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ