Πλαίσιο επιστροφής ενισχύσεων από την επιστρεπτέα προκαταβολή 1 έως 7 - παράταση υποβολής δικαιολογητικών για επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση παγίων δαπανών, αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού - ειδική ρύθμιση για τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών της Β. Εύβοιας

Σας ενημερώνουμε  ότι,  μετά από συνεχείς  παρεμβάσεις του ΞΕΕ από τον Ιούνιο του 2021  προς τα  αρμόδια Υπουργεία για το θέμα της επιστροφής των επιστρεπτέων προκαταβολών,   εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

  • ΚΥΑ  με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1048 (1)  (ΦΕΚ  Β’ 5303/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1049 (2)   (ΦΕΚ  Β’ 5303/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1046 (ΦΕΚ  Β’ 5304/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1054 (ΦΕΚ  Β’ 5305/16.11.2021) και τίτλο « Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689)
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1051 (ΦΕΚ  Β’ 5306/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1052 (1) (ΦΕΚ  Β’ 5307/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19,κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236)
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1053 (2) (ΦΕΚ  Β’ 5307/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1050 (ΦΕΚ  Β’ 5308/16.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ