Παράταση της κατ΄ εξαίρεση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 31/05/2020

Υπουργική απόφαση Αριθμ. 6639 του Υπουργού Τουρισμού
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ