Παράταση μέχρι τις 6 Ιουνίου 2016 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ