Οδηγίες από την ένωση Ελληνικών Τραπεζών σχετικά με την παράταση των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά  την έκδοση της ΠΝΠ της 22 Αυγούστου 2020 (ΦΕΚ 161 Α’) , με την  οποία θεσπίστηκε η παράταση των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι τράπεζες  δεν προχωρούσαν  στην εφαρμογή της διάταξης, λόγω μη έκδοσης των αναγκαίων οδηγιών και διευκρινίσεων .

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του ΞΕΕ προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, την ΑΑΔΕ  και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) , λάβαμε  τις παρακάτω οδηγίες από  την ΕΕΤ:

«Οι Τράπεζες-Μέλη της ΕΕΤ έλαβαν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου έβδομου της από 22/8/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 161) αρχεία επιχειρήσεων από την ΑΑΔΕ, και πλέον έχουν προσαρμόσει κατάλληλα τα μηχανογραφικά τους συστήματα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου έβδομου της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ για τους εκδότες αξιογράφων – πελάτες τους, εφόσον αυτοί εμπίπτουν στους ΑΦΜ των επιχειρήσεων που μας γνωστοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ. Θερμή παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη σας για τα ανωτέρω, και να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για τυχόν περαιτέρω ενέργειες και διευκρινίσεις.»

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ