Οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, από τον Οκτώβριο και μετά, θα καταβάλονται μέχρι τις 5 του επόμενου μήνα.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ