Νέα KYA για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ για τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση την οποία θα λειτουργούν όλα τα τουριστικά καταλύματα : ΚΥΑ Αριθμ.6632 (ΦΕΚ Β’ 1632/21.04.2021) με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις»

Η πλατφόρμα του ΞΕΕ  για τη δημιουργία των υγειονομικών πρωτοκόλλων  των ξενοδοχείων και των  κάμπινγκ  προσαρμόζεται άμεσα και θα λάβετε πολύ σύντομα  σχετική ενημέρωση για  την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, καθώς και  μια σειρά από διευκρινίσεις  για την εφαρμογή  των πρωτοκόλλων .


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ