Νέα καταληκτική προθεσμία κατάταξης η 31η Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1143 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ Β’397/2022) με την οποία τίθεται νέα καταληκτική ημερομηνία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς η 31η Δεκεμβρίου 2022.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ