Δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16 Α’ ο νέος αναπτυξιακός νόμος Ν.4887/2022 με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄, άρθρα 84-90 που ρυθμίζουν την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων και στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ άρθρα 91-97 που αναφέρεται στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ