Μέτρα οικονομικής στήριξης εργαζομένων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση:

 • της ΚΥΑ  με Αριθμ. οικ. 23102/477 (ΦΕΚ Β’ 2268/13.06.2020), η οποία περιλαμβάνει  μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής

λειτουργίας και

 • της ΚΥΑ με Αριθμ. οικ.23103/478 (ΦΕΚ Β’ 2274/14.06.2020),η οποία θεσπίζει  τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  για την  παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην  ΚΥΑ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  ΦΕΚ Β/2268

  ΚΥΑ  με Αριθμ. οικ. 23102/477 - Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΦΕΚ Β/2274

  ΚΥΑ  με Αριθμ. οικ. 23102 - Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

  Κατεβάστε το αρχείο