Μέχρι την 7η Φεβρουαρίου πρέπει να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου από τους εργοδότες, εκτός αν το Ι.Κ.Α. "αποφασίσει" αλλιώς...


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ