Μέχρι 2/5/2013 η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τον Ο.Γ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1/6/2013 έως 31/3/2014


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ