Μέχρι 15 Οκτωβρίου 2014 η επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας

Παρατείνεται μέχρι 15 Οκτωβρίου 2014 η προθεσμία που είχε δοθεί με την Υ.Α 24863/3163/23-7-2013 και αφορά τη δυνατότητα των εργοδοτών να επιμορφωθούν ως ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στις επιχειρήσεις τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ