Καταβολή συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2668/23.06.2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021 και τίτλο  «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ