Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα στο σύνολο της επικράτειας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε νέα ΚΥΑ  με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » (ΦΕΚ Β’  4484 /11.10.2020)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ