Επιστρεπτέα προκαταβολή και προαιρετική μείωση μισθώματος

Αγαπητά μέλη ,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις:

  • ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 233  με   τίτλο  «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.» (ΦΕΚ Β 4471/ 11.10.2020)
  • ΥΑ  υπ’ αριθμ. Α. 1225 με  τίτλο  «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020» ( ΦΕΚ Β 4469/9.10.2929)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ