ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για το μήνα Νοέμβριο 2020

Σας στέλνουμε προς ενημέρωσή σας  την με Αριθμ. Α 1251 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» ( ΦΕΚ Β’5204/24.11.2020).

Στους εν λόγω ΚΑΔ  περιλαμβάνονται τα  ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ  και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ