Διεύθυνση Ημερομηνίες

Virtual Event

10:00 AM - 02:30 PM
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 2020 - Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Στην κορυφαία αυτή εκδήλωση-θεσμό για τον κλάδο της ξενοδοχίας συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων διεθνών τουριστικών brands, καθώς και ξένοι και Έλληνες ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κλάδο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων.