Διεύθυνση Ημερομηνίες

Virtual Event

10:00 AM - 02:30 PM
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 2020 - Πέμπτη, 6 Ιουλίου, 2023

Στην κορυφαία αυτή εκδήλωση-θεσμό για τον κλάδο της ξενοδοχίας συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων διεθνών τουριστικών brands, καθώς και ξένοι και Έλληνες ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κλάδο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων.