ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα ήθελα αρχικά να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πολύτιμη συμμετοχή σας στις έρευνες που εκπόνησε το ΙΤΕΠ για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) στο 2020 μέσα στις τόσο αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζαμε όλοι.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον τουρισμό στη χώρα μας και, κατ’ επέκταση, για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του ξενοδοχειακού κλάδου. Με την παρούσα έρευνα αποσκοπούμε να καταγράψουμε αφενός τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο μας μετά από ένα χρόνο πανδημίας και αφετέρου τις προβλέψεις και τις προσδοκίες των συναδέλφων για το 2021.

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας σειράς ερευνών θα δώσουν τη δυνατότητα στη Διοίκηση του ΞΕΕ, έγκαιρα και επιστημονικά τεκμηριωμένα να εισηγείται προς την τουριστική και οικονομική ηγεσία τις προτάσεις της για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας και την ανακούφιση των πληττόμενων συναδέλφων.

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και εύκολο να απαντηθεί. Λόγω του επίκαιρου χαρακτήρα του, θα σας παρακαλούσα να το συμπληρώσετε αμέσως μόλις το λάβετε (για να μην σας ενοχλούμε με συνεχείς υπενθυμίσεις), ώστε να έχουμε άμεση πληροφόρηση για την εξαγωγή έγκαιρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια και την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κωνσταντίνα Σβύνου

Πρόεδρος ΙΤΕΠ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ