Έκτακτα μέτρα 5-12 Απριλίου 2021 -Προσωρινοί περιορισμοί εισόδου στη χώρα

Σας  αποστέλλουμε  τις παρακάτω κοινές υπουργικές αποφάσεις:

  • ΚΥΑ  με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651  (ΦΕΚ Β’ 1308/3.04.2021)«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».
  • ΚΥΑ  με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700 (ΦΕΚ Β’1311/3.04.2021) «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ